close
21473 Maglić, S. Šolaje 29, Srbija
tel: +381 21 2285 098
fax: +381 21 2285 568
tel: +381 21 2285 567
mob: 063/532 645
mail: nicrotehna@gmail.com
Toppanel
Firma je osnovana 1987.god sa sedištem u Bačkom Magliću, bavi se proizvodnjom procesna oprema od nerdjajućeg čelika. Proizvodimo opremu i armaturu od nerdjajućeg čelika za prehrambenu, hemijsku i farmaceutsku industriju. NicrotehnaNiCrOTEHNA je u proizvodnji procesna oprema i tehnoloških celina specijalizovan za tehnološke operacije: fermentacije, destilacije, ekstracije, filtracije i izmene toplote. Pored ovog programa proizvodimo razne skladištne rezervoare, prohromske cisterne, sa i bez pritiska, duplikatore, dozatore, transportere, reaktore i sl.

Posedujemo tehnologiju i znanje u poslovima plastične deformacije lima, posedujemo veliki asortiman alata za razna izvijanja, izbijanja (danca ili poklopci fi20 do fi600).

Savijamo okrugle cevi od fi10 do fi50 na razne prečnike kao i savijanje istih u zavojnice tj spirale (zmijače).
Bavimo se uslužnim radovima, sečenjem, savijanjem i pripremom materijala za dalju obradu.


U oblasti proizvodnje procesna oprema smo u mogućnosti da Vam ponudimo kvalitetne usluge u izradama opreme i materijala od nerdjajućeg čelika, prohroma za:


    Danca
  • mehaničke konstrukcije
  • prehrambena industrija, hemijska industrija, industrija prerade mleka, mlečnih proizvoda, prerada alkohola i osvežavajućih pića 
  • Famaceutska industrija
  • U oblasti nautike
  • U oblasti ekologije i agrokulture

U oblasti arhitekture i uredjivanja prostora, ograde, stepeništa, galenterija...

Želimo da istaknemo da izradjujemo mini postrojenja iz raznih delova prozivodne oblasti, tipa mini mlekara, mini pivare.

Kao primer navešćemo mini postrojenje za proizvodnju biodizela od otpadnih biljnih i životinjski masnoća, čije je kapacitet proizvodnje 210l biodizela.
Uz postrojenje isporučujemo sva tehničko-tehnološka upustva, sa garancijom na prohromske rezervoare od 5 godina a na pokretne elemente je 1 godina garancije.

O ovom postrojenju možete naći više informacija na našoj novoj prezentaciji Biodizel NiCrOTEHNA. Glavni cilj i poslovna politika da izadjemo u susret savakoj želji i potrebi svog klijenta i da ispoštujemo zadane rokove potpisane ugovorom.